2014-7-7 प्रवचन आचार्य श्री विद्यासगार जी विदिशा

2015 आचार्य श्री विद्यासागर जी रविवार प्रवचन

2014-8-10 प्रवचन आचार्य श्री विद्यासागर जी

2014-8-17 प्रवचन आचार्य श्री विद्यासागर जी 1

2014-8-17 प्रवचन आचार्य श्री विद्यासागर जी 2

2014-8-17 प्रवचन आचार्य श्री विद्यासागर जी 3

2014-8-17 प्रवचन आचार्य श्री विद्यासागर जी

2014-08-15 प्रवचन आचार्य श्री विद्यासागर जी 1

2014-8-15 प्रवचन आचार्य श्री विद्यासागर जी 2

2014-10-23 वििाली प्रवचन आचार्य श्री विद्यासागर जी