2009-12-24 आचार्य विद्यासागर जी महाराज प्रवचन

2009-12-25 प्रवचन आचार्य विद्यासागर जी 1

2009-12-25 प्रवचन आचार्य विद्यासागर जी 2

2009-12-27 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज रविवार प्रवचन 1

2009-12-27 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज रविवार प्रवचन 2

2009-12-28 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज प्रवचन

2009-12-31 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज प्रवचन 1

2009-12-31आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज प्रवचन 2

2009-12-29 आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन

2013 रक्षाबंधन प्रवचन आचार्य विद्यासागर जी