90(77) आत्मानुशासन 261.269 D18-11-05

66(-58) आत्मानुशासन 144-146 D18-10-05

76.आत्मानुशासन 12.14.15-11-05 गाथा 251.261- 263.264-269

67(-62) आत्मानुशासन 159-162 D24-10-05

77.आत्मानुशासन 17.18-11-05 गाथा 251.261-263.264- 269

67.आत्मानुशासन 1.2-11-05 गाथा 181-185

78(68) आत्मानुशासन 189-190 D4-11-05

68(-62-63) आत्मानुशासन 163-165 D25-10-05

79(69) आत्मानुशासन 191-193 D5-11-05

68.आत्मानुशासन 3.4-11-05 गाथा 191-193