1 जनवरी 2013 – आचार्य श्री विद्यासागर जी सुबह प्रवचन जगदलपुर

1 जनवरी 2013 – आचार्य श्री विद्यासागर जी दुपहर प्रवचन जगदलपुर

2 जनवरी 2013 – आचार्य श्री विद्यासागर जी प्रवचन जगदलपुर

3 जनवरी 2013 – आचार्य श्री विद्यासागर जी सुबह प्रवचन जगदलपुर

3 जनवरी 2013 – आचार्य श्री विद्यासागर जी दुपहर प्रवचन जगदलपुर

4 जनवरी 2013 – आचार्य श्री विद्यासागर जी सुबह प्रवचन जगदलपुर

4 जनवरी 2013 – आचार्य श्री विद्यासागर जी दुपहर प्रवचन

5 जनवरी 2013 आचार्य श्री विद्यासागर जी सुबह प्रवचन जगदलपुर