77.आत्मानुशासन 17.18-11-05 गाथा 251.261-263.264- 269