172 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A5.S22VAARTIK26-29 P482-484.D.2-7-