166 तत्त्वार्थ राजवार्तिक A5.S22VAARTIK17-21 P480-481.D.1-7-